veel-gestelde-vragen

Wanneer u een licentie wilt aanschaffen, kunt u contact op nemen via het contactformulier of via de klantenservice op 0800-3103003. Onze vertegenwoordiger maakt met u een afspraak om de overeenkomst in orde te maken.

FOX Sports zakelijk is de officiële licentie die het mogelijk maakt om de beelden van FOX Sports openbaar te maken. De wet spreekt van openbaarmaking van TV programma’s als deze worden vertoond in een gemeenschappelijke of publieke ruimte of worden doorgegeven via een gesloten kabelnetwerk. Met de licentie kunnen horecagelegenheden, hotels en sportkantines de uitzendingen van FOX Sports publiekelijk vertonen.

Als u al een abonnement op FOX Sports heeft hoeft u daar niets aan te veranderen en alleen nog de offciële licentie aan te vragen. De licentie is uitsluitend verkrijgbaar via FOX Sports Zakelijk. U kunt deze licentie aanvragen via onze klantenservice op 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl. 

De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.
Een regulier abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Op de uitzendingen van FOX Sports rusten auteursrechten. Om de uitzendingen openbaar te maken is officiële toestemming nodig. Met de licentie van FOX Sports Zakelijk kunnen horecagelegenheden, hotels, sportkantines, fitnesscentra en overige openbare gelegenheden de uitzendingen van FOX Sports publiekelijk vertonen. 

Een particulier abonnement mag alleen privé gebruikt worden. Als u al een abonnement op FOX Sports heeft hoeft u daar niets aan te veranderen en alleen nog de licentie aan te vragen. De licentie is verkrijgbaar via onze klantenservice op 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl.

Nee, u dient bij uw TV aanbieder een FOX Sports abonnement af te sluiten voor het beeld en het signaal van FOX Sports.
Er kan niet voor enkel 1 wedstrijd worden betaald. Ook voor het vertonen van één wedstrijd dient u in het bezit te zijn van de FOX Sports Zakelijk licentie. De licentie is alleen verkrijgbaar voor een volledig kalenderjaar. Ook wanneer u slechts een keer of af en toe FOX Sports vertoont, is deze licentie verplicht.
Nee, u dient per vestiging/locatie een licentie aan te schaffen.

Nee. Overeenkomstig de daarvoor geldende normen zijn de licentiekosten gebaseerd op het kijkoppervlak van de betreffende ruimte.

Om diverse tv-zenders te vertonen in een openbare gelegenheid is er toestemming nodig. Deze toestemming is noodzakelijk omdat er auteursrechten rusten op de televisie-uitzendingen die tv-zenders uitzenden. Om naast FOX Sports ook overige tv-zenders publiekelijk te vertonen is er een licentie nodig van Videma. De licentie van Videma geeft geen recht op het uitzenden van FOX Sports in openbare gelegenheden. Op www.videma.nl vindt u uitgebreide informatie over openbaarmaking van andere tv-zenders.

Wij verzoeken u contact op te nemen met de klantenservice op 0800-3103003 of via het e-mailadres info@foxsportszakelijk.nl. Wij kunnen uw situatie dan beoordelen. 

Wanneer de nieuwe eigenaar FOX Sports wilt blijven uitzenden verzoeken wij u contact op te nemen met de klantenservice via 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl.

Om meer informatie te verkrijgen over FOX Sports Zakelijk vult u het contactformulier in op de website, neemt u per telefoon of per e-mail contact op. Onze vertegenwoordiger zal dan contact met u opnemen voor het maken van een afspraak.

Nee, u krijgt geen korting op de FOX Sports Zakelijk licentie. De prijs van de FOX Sports Zakelijk licentie is onafhankelijk van het type FOX Sports abonnement. 

FOX Sports Zakelijk zal de licentiehouder voorafgaand aan de licentieperiode de verschuldigde vergoeding telkens tot het einde van het relevante contractjaar of het einde van de licentieperiode, factureren danwel afschrijven via de daartoe door licentienemer gegeven machtiging. De licentienemer dient de factuur binnen 15 dagen na factuurdatum in zijn geheel te voldoen.
Nee, dit is helaas niet mogelijk. U kunt kiezen voor de bankoverschrijving of automatische incasso. Maandelijkse betaling is alleen mogelijk door middel van automatische incasso.
De licentieovereenkomst wordt jaarlijks automatisch verlengd met iedere keer een periode van 1 jaar, tenzij de licentienemer uiterlijk één maand voor afloop van een jaartermijn schriftelijk per aangetekende post of per e-mail aangeeft deze licentieovereenkomst niet te willen verlengen. Wanneer uw opzegging bij ons is verwerkt ontvangt u altijd een bevestiging van deze opzegging.
​De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De licentie is echter alleen geldig bij tijdige betaling. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.

U kunt contact opnemen via de klantenservice op 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl. Wij zullen uw gegevens in het systeem controleren. Mocht er inderdaad sprake zijn van een fout, dan zullen wij deze herstellen.

De opzegtermijn is uiterlijk één maand voor het verstrijken van de jaartermijn van de licentieovereenkomst. De opzegging dient schriftelijk per aangetekende post of per e-mail door ons te zijn ontvangen. Wanneer uw opzegging bij ons is verwerkt ontvangt u altijd een bevestiging hiervan.
Nee, dit is niet mogelijk. De licentieperiode is 12 maanden.
Aanmaning en betaling hebben elkaar vermoedelijk gekruist. Als u contact met ons opneemt kijken wij direct in ons systeem na wat de status van uw betaling is.

FOX Sports Zakelijk wordt opgebouwd uit een aantal factoren waaronder branche en het kijkoppervlakte. FOX Sports Zakelijk hanteert vijf groepen met betrekking tot het kijkoppervlakte: XS, S, M, L en XL. 

Onze vertegenwoordigers komen op uw locatie langs om een passend aanbod te doen. Bent u hierin geïnteresseerd? Neem dan contact op met de klantenservice voor het maken van een afspraak met de vertegenwoordiger in uw regio. 

Het kijkoppervlak is de som van de oppervlakten van alle tot de locatie behorende binnen- en buitenruimten van waaruit televisieprogramma's naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (kunnen) worden waargenomen.
De licentieperiode gaat in per datum van ondertekening van de Licentieovereenkomst, met een duur van 12 maanden. De Licentieovereenkomst wordt – behoudens wederopzegging – telkens automatisch verlengd met 12 maanden.

Nee, dit is niet mogelijk, een FOX Sports Zakelijk licentie is gebonden aan een locatie. Afhankelijk van de wijzigingen is het mogelijk dat een nieuwe eigenaar de bestaande licentie kan overnemen. In dit geval kunt u het beste contact op nemen via info@foxsportszakelijk.nl of via 0800-3103003.

Dit is enkel mogelijk wanneer er een volledig inschrijfformulier wordt ingevuld door zowel nieuwe als de oude eigenaar. Dit ter beoordeling van FOX Sports Zakelijk. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl

Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice via 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl zullen wij ervoor zorgen dat u het pakket ontvangt. 

U kunt de adreswijziging schriftelijk doorgeven per post of via info@foxsportszakelijk.nl. Het is niet mogelijk de wijziging telefonisch door te geven. 
 

Wanneer u de betaalwijze wilt wijzingen dient u contact met ons op te vinden via onze klantenservice op 0800-3103003 of via info@foxsportszakelijk.nl. U dient dit uiterlijk één maand voor afloop van het jaarcontract door te geven. De nieuwe betaalwijze zal ingaan per eerstvolgend contractjaar. 

Wij verzoeken u uw KHN nummer per post of per e-mail aan ons kenbaar te maken. Wij zullen de korting per eerstvolgend contractjaar toepassen. Het is niet mogelijk de korting midden in een contractjaar toe te passen. 
Het verkleinen van het licentietype is alleen mogelijk vanaf het volgende contractjaar. De vertegenwoordiger zal beslissen of het kijkoppervlak daadwerkelijk is verkleind en hierdoor het licentietype gewijzigd kan worden.

U kunt uw storing melden via 0800-3103003.

Voor meer informatie over digitale televisie kunt u terecht op www.foxsports.nl. Mocht u daar geen antwoorden op uw vragen kunnen vinden, dan kunt u terecht bij uw tv-aanbieder voor meer informatie.

Kijk op de programmapagina voor de competities en programma’s die momenteel op FOX Sports te zien zijn. Klik hier voor de tv-gids.

FOX Sports wordt digitaal uitgezonden in breedbeeld. FOX Sports is bij de meeste TV-aanbieders ook verkrijgbaar in HD. Afhankelijk van uw TV-aanbieder biedt FOX Sports twee, drie of zes kanalen aan.
Om FOX Sports in HD te ontvangen dient u te beschikken over een HD-abonnement en een voor HD geschikte decoder van uw TV-aanbieder. U kunt uw huidige digitale pakket via uw TV-aanbieder uitbreiden met een HD-abonnement. Informeer bij uw TV aanbieder naar de exacte HD mogelijkheden en de te gebruiken decoder.
 
De programmering van FOX Sports is te vinden via deze website of via de Elektronische Programma Gids (EPG) van uw TV-aanbieder. De inhoud van de programmering en het aantal kanalen kunnen vanwege technische redenen afwijken per TV aanbieder.
Alle Eredivisie wedstrijden worden live uitgezonden. Het kan echter zo zijn dat er een afwijkende kanaalcapaciteit geldt bij sommige TV-aanbieders. Die wedstrijden worden dan op een later tijdstip volledig herhaald.
De wet spreekt van openbaarmaking van TV programma’s als deze worden vertoond in een gemeenschappelijke of publieke ruimte of worden doorgegeven via een gesloten kabelnetwerk.
Er vinden door heel Nederland mystery visites plaats op onrechtmatige vertoning.  In geval van inbreukmaken heeft de rechter recent bepaald dat hiervoor boetes opgelegd kunnen worden variërend van minimaal € 2.000 - €20.500 per overtreding (exclusief administratie en juridische kosten).

Videma geeft toestemming voor het zakelijk gebruik van programma's die worden uitgezonden via de grootste landelijke publieke en commerciële omroepen. FOX Sports wordt niet vertegenwoordigd door Videma en valt dus niet onder deze regeling.

Op www.videma.nl vindt u uitgebreide informatie over openbaarmaking van andere tv-zenders.
Er vinden door heel Nederland wekelijks mystery visites plaats tijdens de live wedstrijden. In geval van aantoonbaar inbreukmaken heeft de rechter recent bepaald dat hiervoor boetes opgelegd kunnen worden variërend van minimaal € 5.000 - €150.000 per overtreding (exclusief administratie en juridische kosten).

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op:

0909-0101 (€0,10 p/m)

Ma t/m vr: 09:00 - 16:30

info@foxsportszakelijk.nl